Search for Tutors

ค้นหาติวเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด (25 คน)

พร้อมหรือยังที่จะพัฒนา? ใช้ตัวกรองของเรา เพื่อการค้นหาที่ดีที่สุด ติวเตอร์ของเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณโดยเร็ว!

ธณัชพงศ์ ไ.
ออนไลน์: 3 เดือนที่แล้ว
Male
คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์อนุบาล, คณิตศาสตร์ ป. 1 , คณิตศาสตร์ ป. 2, คณิตศาสตร์ ป. 3, คณิตศาสตร์ ป. 4, คณิตศาสตร์ ป. 5, คณิตศาสตร์ ป. 6, คณิตศาสตร์ ม. 1, คณิตศาสตร์ ม. 2, คณิตศาสตร์ ม. 3, คณิตศาสตร์ ม. 4, คณิตศาสตร์ ม. 5, คณิตศาสตร์ ม. 6, แคลคูลัส, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์อนุบาล, วิทยาศาสตร์ ป. 1, วิทยาศาสตร์ ป. 2, วิทยาศาสตร์ ป. 3, วิทยาศาสตร์ ป. 4, วิทยาศาสตร์ ป. 5, วิทยาศาสตร์ ป. 6, วิทยาศาสตร์ ม. 1, วิทยาศาสตร์ ม. 2, วิทยาศาสตร์ ม. 3, โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ, ฟิสิกส์ ม. 4, ฟิสิกส์ ม. 5, ฟิสิกส์ ม. 6, เคมี ม. 4, เคมี ม. 5, เคมี ม. 6, ชีววิทยา ม. 4, ชีววิทยา ม. 5, ชีววิทยา ม. 6, วิชาเตรียมสอบ, ติวเข้มสอบเข้า ม. 1, ติวเข้มสอบเข้า ม. 4, PAT 1 คณิตศาสตร์, PAT 2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์), PAT 2 วิทยาศาสตร์ (เคมี), PAT 2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์, PAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์, PAT​ 5​ วิชาชีพครู, PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์, PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส, PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน, PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น, PAT 7.4 ภาษาจีน, PAT 7.5 ภาษาอาหรับ, PAT 7.6 ภาษาบาลี, PAT 7.7 ภาษาเกาหลี, GAT เชื่อมโยง, GAT ความถนัดทางภาษาอังกฤษ, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2, ติวเข้ม O-NET ภาษาไทย, ติวเข้ม O-NET สังคมศึกษา, ติวเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ, ติวเข้ม O-NET คณิตศาสตร์, ติวเข้ม O-NET วิทยาศาสตร์, สอบแพทย์, TOEIC, TOEFL, IELST, ทักษะอาชีพ, สอนสร้าง​โปรไฟล์ - CV / Resume, สอนการสัมภาษณ์งาน, สอนใช้โปรแกรม Microsoft Word, สอนใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint, สอนใช้โปรแกรม Microsoft Excel, การนำเสนอ, การเจรจาต่อรอง, พัฒนาทักษะการสื่อสาร, การจัดการเวลา, ภาวะผู้นำ, พัฒนาบุคลิกภาพ, เสริมทักษะที่จำเป็นในอนาคต
ประสบการณ์การสอนทั้งหมด 7 ปี
ประเภทของการสอน: ตัวต่อตัว, ออนไลน์ เช่น Video Call, Skype
Class Sizes: เรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง, เรียนแบบกลุ่ม
Phatthranit O.
Female
ศิลปะ, วาดเส้น, ระบายสี (สีน้ำ), ระบายสี (สีน้ำมัน), ระบายสี (สีอะคริลิค), ระบายสี (สีไม้), ระบายสี (สีชอล์คน้ำมัน), การปั้น, แกะสลัก, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบเครื่องแต่งกาย, ออกแบบภายใน, ออกแบบกราฟิก​ / สื่อมีเดีย, Photoshop, Lightroom, Illutrator, Indesign, Sketch Up, After Effect, Premiere, Camtasia, Procreate, Lumion 8.0, AutoCAD, Autodesk 3ds Max, ถ่ายภาพ, ออกแบบ Infrographic , ออกแบบ UX/UI, ส่วนตัว / ไลฟ์สไตล์​ / งานอดิเรก, บริหารการเงินส่วนบุคคล / การลงทุน, ทำอาหาร, ทำขนม, ทำขนมไทย, แต่งหน้า, ขับรถยนต์, การนวด, ตัดเย็บเสื้อผ้า, งานฝีมือ, ปลูกต้นไม้, จัดสวน, ตกปลา, ดูแลเด็กแรกเกิด/ เด็กเล็ก, เสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
ประสบการณ์การสอนทั้งหมด 1 ปี
ประเภทของการสอน: ออนไลน์ เช่น Video Call, Skype
Class Sizes: เรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

somapa N.
Female
ภาษาต่างประเทศ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศาสตร์, สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, ศาสนา, การเมือง การปกครอง, กฎหมาย, วิชาเตรียมสอบ, ติวเข้มสอบเข้า ม. 1, ติวเข้มสอบเข้า ม. 4, PAT 1 คณิตศาสตร์, PAT 2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์), PAT 2 วิทยาศาสตร์ (เคมี), PAT 2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์, PAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์, PAT​ 5​ วิชาชีพครู, PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์, PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส, PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน, PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น, PAT 7.4 ภาษาจีน, PAT 7.5 ภาษาอาหรับ, PAT 7.6 ภาษาบาลี, PAT 7.7 ภาษาเกาหลี, GAT เชื่อมโยง, GAT ความถนัดทางภาษาอังกฤษ, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ เคมี, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา, ติวเข้ม 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2, ติวเข้ม O-NET ภาษาไทย, ติวเข้ม O-NET สังคมศึกษา, ติวเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ, ติวเข้ม O-NET คณิตศาสตร์, ติวเข้ม O-NET วิทยาศาสตร์, สอบแพทย์, TOEIC, TOEFL, IELST
ประสบการณ์การสอนทั้งหมด 1 ปี
ประเภทของการสอน: ตัวต่อตัว
Class Sizes: เรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง, เรียนแบบกลุ่ม