อยากเป็นติวเตอร์ควรเริ่มต้นอย่างไร และทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ

how-to-become-a-successful-tutor

การช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเติบโตเป็นหนึ่งในสิ่งที่ติวเตอร์สามารถเติมเต็มได้ และการเป็นติวเตอร์ส่วนตัวเป็นการให้ความเชี่ยวชาญแก่นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ


ติวเตอร์ หรือครูสอนพิเศษ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนอกห้องเรียน ทั้งในรูปแบบตัวต่อตัวและออนไลน์ ติวเตอร์สอนนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ และช่วยเหลือนักเรียนในทักษะการเรียนอื่นๆ เช่น กลยุทธ์การจดบันทึก การเตรียมสอบ ความช่วยเหลือด้านการบ้าน และการทำความเข้าใจแนวคิดใหม่ ติวเตอร์มักจะช่วยนักเรียนทบทวนเนื้อหาและการบ้านจากชั้นเรียน เป้าหมายสูงสุดของติวเตอร์ คือ การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนและช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทางการเรียน


ติวเตอร์ยังสนับสนุนนักเรียนและสร้างความมั่นใจทางวิชาการ ด้วยการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกแก่นักเรียนและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ติวเตอร์สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนพยายามอย่างดีที่สุดทั้งในโรงเรียนและในชีวิตประจำวัน


การเริ่มต้นเป็นติวเตอร์ส่วนตัวต้องมีการเตรียมการและวางแผน สำหรับใครที่มีความสนใจอยากเป็นติวเตอร์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปันสามารถเริ่มต้นได้ดังนี้


1. หาสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ

เมื่อคุณเป็นติวเตอร์ คุณจะถูกคาดหวังว่าคุณมีความเข้าใจในวิชานั้นๆ เป็นอย่างดี เพราะคุณต้องสามารถตอบคำถามในสิ่งที่นักเรียนสงสัยได้ พิจารณาสิ่งที่คุณสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้ดี ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเรื่องใดอาจทำให้คุณไม่สามารถสอนได้ เพื่อทำการหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้นก่อนเริ่มงานสอน


2. เลือกกลุ่มนักเรียนที่ต้องการสอน

พิจารณากลุ่มนักเรียนที่คุณสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด ถ้าคุณรักที่จะทำงานกับเด็ก การสอนพิเศษในระดับประถมจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีสำหรับคุณ หรือคุณอาจเข้ากับกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวได้ดีกว่า อาจจะช่วยนักเรียนมัธยมและนักศึกษาในการทำความเข้าใจบทเรียนและการเตรียมสอบ นอกจากนี้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและความแตกต่างระหว่างอายุจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการช่วยเหลือนักเรียนได้ดีขึ้น


3. ทำความเข้าใจความต้องการของนักเรียน

เมื่อคุณเจอนักเรียนเป็นครั้งแรก ใช้เวลาค้นหาว่านักเรียนติดปัญหาในส่วนไหน เป้าหมายของนักเรียนคืออะไร เพื่อที่คุณจะสามารถระบุความต้องการเฉพาะของพวกเขาและปรับแผนการสอนให้ตรงกับความต้องการเหล่านั้น นักเรียนบางคนจะมาหาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ในขณะที่บางคนต้องการความช่วยเหลือในบางประเด็น


4. มีความยืดหยุ่น

นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันแม้จะอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน ติวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถหาความต้องการของนักเรียน จากนั้นปรับการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ติวเตอร์ต้องมีความยืดหยุ่นสูงทั้งในการสอนและในเรื่องของสถานที่การสอน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของนักเรียน ห้องสมุด ร้านกาแฟ หรือที่บ้านของติวเตอร์เอง


5. ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง

นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับการเรียนในห้องเรียน การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการสื่อสารกับครูที่ทำงานในโรงเรียน จะช่วยให้มั่นใจว่าแผนการสอนของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนกำลังเรียนรู้ในห้องเรียน การช่วยเหลือนักเรียนได้ดีที่สุดเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าพวกเขากำลังเผชิญกับอะไร


6. กำหนดสไตล์การสอนของคุณ

สไตล์การสอนจะแตกต่างกันไปตามระดับชั้นของนักเรียนที่คุณกำลังสอน สำหรับนักเรียนอายุน้อย การใช้เกมและกิจกรรมในระหว่างการสอน จะสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานในการเรียนรู้ และหากสอนนักเรียนมัธยมหรือนักศึกษา ลองผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับแผนการสอนของคุณ นำเสนอด้วยสื่อ PowerPoint หรือใช้ Application สำหรับการศึกษาต่างๆ ในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน


7. โฆษณาตัวเอง

เมื่อคุณมีความรู้ที่อยากแชร์ มีกลุ่มนักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือ และเข้าใจลักษณะการเป็นติวเตอร์ที่ดีแล้ว ต่อไปคุณต้องสร้างตัวตนเพื่อให้เป็นที่รู้จัก การโฆษณาเป็นอีกวิธีหนึ่งในการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หากคุณรู้จักครูที่สอนในระดับชั้นที่คุณสนใจให้ติดต่อกับพวกเขา ให้พวกเขาประชาสัมพันธ์บริการของคุณและแนะนำนักเรียน โฆษณาบน Social Media หรือสร้างโปรไฟล์บนเว็บไซต์อย่าง Beyondkru.com เพื่อโฆษณาบริการของคุณและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักเรียนมากขึ้น เมื่อคุณเริ่มมีงานสอนแล้ว อย่าลังเลที่จะขอ feedback จากนักเรียนและเก็บภาพบรรยากาศการสอน เพื่อใช้ในการสร้างโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือต่อไปอ้างอิงจาก :

[1] https://www.yourfreecareertest.com/tutor/

[2] https://www.care.com/c/stories/5383/how-to-become-a-successful-tutor/

TODO
Supani Thasosut

สำเร็จการศึกษาด้วยหลักสูตรการประกอบการ (Entrepreneurship) สาขาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาตัวเอง กระบวนการพัฒนาธุรกิจ และความแตกต่างของผู้คนและวัฒนธรรม