การศึกษาและเทคโนโลยี ส่วนผสมใหม่ที่แยกจากกันไม่ได้

การศึกษาและเทคโนโลยี-ส่วนผสมใหม่ที่แยกจากกันไม่ได้

ทุกวันนี้เทคโนโลยีและสิ่งมีชีวิตต้องการกันและกันมากขึ้นจนเกือบจะอยู่ร่วมกัน เด็กๆ ไม่สามารถเรียนได้โดยปราศจากเทคโนโลยี และเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนยุคมิลลิเนียลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับกลุ่มผู้เรียนรู้ทั้งหมด

Anil Nagar, CEO&Founder ของ Adda247 กล่าวว่า เด็กๆ รุ่นใหม่เชี่ยวชาญและพึ่งพาในเทคโนโลยีมากกว่าเดิม และเชื่อว่าหากใช้เทคโนโลยีอย่างถูกทางนั้น จะสามารถเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ โดยไม่เฉพาะสำหรับผู้เรียน แต่สำหรับผู้สอนก็เช่นกัน

โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ตลอดเวลา (Constant Learning) เป็นทางเดียวที่จะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ "ทักษะที่เราฝึกไปเมื่อวาน อาจจะไม่ใช่ทักษะที่มีประโยชน์ต่อเราในวันนี้ หรืออาจจะไม่ใช่ทักษะที่เป็นที่ต้องการสำหรับวันพรุ่งนี้ เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมาก ที่ไม่ใช่แค่เอื้อต่อการเข้าถึง แต่ยังทำให้การอัพเดทข้อมูลรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตามติดทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้" Ishan Gupta, MD ของ Udacity India กล่าว

รูปแบบการศึกษาแบบองค์รวม ที่ต้องเข้าใจความต้องการของเด็กๆ มีความสำคัญมากขึ้น และรูปแบบการเรียนก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะมีความเที่ยงตรงมากขึ้น Jainesh Sinha, Co-Founder และ COO, GyanDhan กล่าวว่า "ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่างประเทศ มักจะได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งทำให้คำแนะนำของพวกเขามีความเอนเอียง ในทางตรงกันข้าม เครื่องมือ Data-Powered Tool สามารถให้ข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพและไม่เอนเอียง ทั้งยังสามารถคัดเลือกมหาวิทยาลัย ประเมินผลโปรไฟล์ และเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยได้อัตโนมัติ"

Aakash Sethi, CEO ของ Quest Alliance แชร์ว่า การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) เป็นจุดสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการศึกษา "สิ่งที่ทำให้นักเรียนไม่อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คือ การกลัวความล้มเหลวและครูผู้สอน เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเอาชนะความกลัวเหล่านั้นได้ เพราะเทคโนโลยีไม่ตัดสิน แต่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เรียนในเวลาที่ต้องการ และสามารถเรียนรู้ได้ซ้ำๆ จนกว่าจะเข้าใจจริงๆ"

เทคโนโลยีสามารถตอบสนองผู้เรียนด้วยวิธีการสอนที่แม่นยำ น่าสนใจ ตรงไปตรงมา และเข้าถึงนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้ง่ายขึ้น สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในรูปแบบส่วนบุคคล ทั้งยังเปิดโอกาสให้ Edtech เริ่มต้นสร้างสภาพแวดล้อมในรูปแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ ในระดับที่เหมาะสมกับช่วงอายุได้

ทุกวันนี้เทคโนโลยีและการศึกษาไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกต่อไป ธุรกิจ Start-ups ด้าน Edtech ได้รับความสำเร็จมากขึ้นทั้งในการขอทุนจากนักลงทุนและการขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น โดยปีที่แล้ว Byju’s หนึ่งใน Edtech Start-up กลายมาเป็น Unicorn และ Next Education, Toppr และ Vedantu ก็ได้รับเงินลงทุนต่างๆ


เทคโนโลยีสามารถวิวัฒน์เส้นทางการศึกษาของผู้เรียนให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปที่มา : https://www.entrepreneur.com/article/333151

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.