ทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในอนาคต

the-most-in-demand-skills-of-century-21

ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มนุษย์จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้นเราสามารถกำหนดได้เองว่าจะให้มันเกิดในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงต่อตัวเรา

เทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่เกิดขึ้น จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในทุกสายอาชีพ แนวโน้มที่คนจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ หรือ AI นั้นมีอัตราสูง โดยเฉพาะในงานที่เป็นลักษณะตายตัว ทำแบบเดิมซ้ำๆ หากคุณเป็นมนุษย์ที่สามารถทำงานแบบซ้ำๆ ได้อย่างคล่องแคล่วนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่สำหรับในปัจจุบันทักษะเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกต่อไป

หลายบริษัทเริ่มมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแตกต่างออกไปจากยุคก่อนๆ อย่าง IBM ในสหรัฐอเมริกา 1 ใน 3 ของพนักงานไม่ได้มีวุฒิปริญญาแบบ 4 ปี โดย César A. Marrero ซีอีโอของ Xentient Technology กล่าวว่า "เรากำลังมองหานักศึกษาที่จบปริญญาแบบ 2 ปี เพราะพวกเขามีความรู้พื้นฐานที่เราต้องการ และสามารถขยายทักษะของพวกเขาด้วยความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมของเรา"

นายจ้างในสหรัฐฯ ร้อยละ 90 เผยว่า พวกเขาเปิดรับผู้สมัครที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (Non-traditional) หรือไม่ได้มีวุฒิปริญญาแบบ 4 ปี และนายจ้างร้อยละ 40 เชื่อว่า AI จะช่วยเติมเต็มช่องว่างในทักษะความรู้ต่างๆ ได้

ทักษะสำคัญที่จะเอาชนะหุ่นยนต์

จะเห็นได้ว่า ความสำคัญของ Hard Skill หรือทักษะด้านความรู้นั้นยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน แต่อาจจะถูกลดความสำคัญลง เพราะมันสามารถถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ AI หรือ Machine Learning ได้ แต่หุ่นยนต์ก็ยังคงไม่เป็นมิตร และไม่สามารถพูดคุยหรือทำให้ลูกค้าที่ไม่พอใจสงบลงได้ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำหรับมนุษย์


ความได้เปรียบของมนุษย์ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) ซึ่งก็คือ ความสามารถในการรับรู้ ควบคุม และการแสดงอารมณ์ เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสุขุม ทั้งยังรวมถึง Soft skill (ทักษะด้านสังคม) เช่น ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) การเข้าใจความรู้ของผู้อื่น (Empathy) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Problem-solving) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นต้น


ทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในศตวรรษที่ 21 อย่าง Emotional intelligence และ Soft skill ได้รับการส่งเสริมและนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาของประเทศสหรัฐฯ อย่างจริงจัง เช่น กำหนดตัวชี้วัดทักษะด้านสังคมและอารมณ์ของนักเรียน ทั้งในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา สภาพแวดล้อมที่บ้าน และในข้อมูลประชากรของภาครัฐ เป็นต้น


ความแพร่หลายของ AI จะทำให้ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความจำเป็นและมีค่ามากขึ้น ในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างทุกวันนี้ Hard skill นั้นมีอายุสั้น แต่ Emotional intelligence และ Soft skill จะไม่มีวันล้าสมัยและปรับใช้ได้ทุกสายอาชีพ


การที่เราจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือไม่ ตัวเราเองเท่านั้นที่เป็นคนกำหนด และสามารถเริ่มได้จากการหาแนวทางในฝึกทักษะที่สามารถรองรับยุคแห่งอนาคตได้ที่ Tutorworld.appที่มา : ryan-jenkins/this-is-most-in-demand-skill-of-future

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.