ผลของความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษาของเกาหลีใต้

south-koreas-commitment-to-invest-in-education-pays-off

การพัฒนาด้านการศึกษาของเกาหลีใต้นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งเกาหลีใต้มีระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปยังความสามารถของนักเรียนในการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ในทุกระดับการศึกษา

จากการจัดอันดับ World Top 20 Education Poll ขององค์กร NJ MED (New Jersey Minority Educational Development) ในปี 2017 เกาหลีใต้ได้ครองอันดับ 1 ของการศึกษาที่ดีที่สุด ซึ่งครองตำแหน่งนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และแม้ว่าญี่ปุ่นจะทิ้งห่างเพียง 7 คะแนน แต่ดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะยังคงเป็นอันดับหนึ่งในปี 2018, 2019, 2020, 2021 และ 2022

อันดับการศึกษาของเกาหลีอาจจะดีที่สุด แต่...

ทุกความสำเร็จที่นักเรียนชาวเกาหลีใต้ไขว้คว้ามาได้นั้น นักเรียนบางส่วนต้องประสบกับภาวะซึมเศร้า (Depression) และความเหนื่อยล้าทางจิตใจ (Mental fatigue) ที่ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทางอารมณ์จนนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด

วิธีการสอนและวัตถุประสงค์ของเกาหลีใต้นั้น คือ การผลักดันเด็กๆ และผู้ปกครองของพวกเขาอย่างหนักเพื่อที่จะผ่านการทดสอบมาตรฐาน มากกว่าการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างวัยรุ่นทั่วไป

แม้ว่าส่วนนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ควรดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงรู้สึกว่าการมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมของพวกเขา และเป็นบางสิ่งที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ไม่ใช่จุดอ่อนแต่อย่างใด


การศึกษาที่ดีที่สุดในโลก 20 อันดับแรก ในปี 2017


อันดับที่ 20 อิตาลี ติดอันดับใน Top 20 เป็นปีแรก โดยติดอันดับใน 2 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัย และมัธยมศึกษาตอนปลาย

อันดับที่ 19 ไต้หวัน เป็นปีแรกของไต้หวันเช่นกันที่ติดอันดับ Top 20 โดยติดอันดับใน 3 ระดับการศึกษา ; ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 18 นิวซีแลนด์ ติดอันดับ Top 20 ใน 2 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษาตอนปลาย

อันดับที่ 17 เอสโตเนีย ติดอันดับ Top 20 ใน 2 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษาตอนปลาย

อันดับที่ 16 สหรัฐอเมริกา ตกลงมาจากอันดับที่ 9 ในปี 2016 โดยติดอันดับ Top 20 ใน 3 ระดับการศึกษา ; ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 15 นอร์เวย์ ติดอันดับ Top 20 ใน 3 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 14 ไอร์แลนด์ ติดอันดับ Top 20 ใน 3 ระดับการศึกษา ; ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 13 แคนาดา ตกลงมาหนึ่งอันดับจากปี 2016 และในปี 2017 แคนาดาถือว่าล้มเหลวในการขึ้นสู่ Top 10 เป็นปีที่ 2 อย่างไรก็ตามแคนาดายังคงทำได้ดีใน 3 ระดับการศึกษา ; ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 12 สโลวีเนีย เลื่อนขึ้นมา 6 อันดับจากปี 2016 สโลวีเนียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 20 ใน 4 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

อันดับที่ 11 เนเธอร์แลนด์ เป็นปีที่ 2 ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่ 11 ติดต่อกัน และติดอันดับ Top 20 ใน 5 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 10 อิสราเอล เป็นปีที่อิสราเอลได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 10 และติดอันดับ Top 20 ใน 4 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 9 เดนมาร์ก ระบบการศึกษาของเดนมาร์กติดอันดับ Top 10 ในทุกไตรมาสของปี 2017 และติดอันดับ Top 20 ใน 4 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 8 ฟินแลนด์ ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ในความเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นระบบที่ดีที่สุดในโลก แต่จากการจัดอันดับของ NJ MED พบว่า ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ไม่เคยติดอันดับที่สูงกว่าอันดับที่ 5

อันดับที่ 7 สิงคโปร์ ด้วยคะแนนการทดสอบมาตรฐานที่แข็งแกร่งของสิงคโปร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ช่วยให้สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 7 แต่นี่ถือว่าเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดในห้าปี

อันดับที่ 6 สหราชอาณาจักร ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่ 6 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และติดอันดับ Top 10 ใน 4 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 5 จีน ติดอันดับ Top 5 เป็นครั้งแรกในปี 2017 และติดอันดับ Top 20 ใน 4 ระดับการศึกษา ; ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 4 ฮ่องกง ฮ่องกงเลื่อนขึ้น 10 อันดับจากปี 2016 และติดอันดับ Top 20 ใน 4 ระดับการศึกษา ; ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 3 รัสเซีย เป็นประเทศที่ไม่ใช่โซนเอเชียเพียงประเทศเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน Top 5 และรัสเซียยังเป็น 1 ใน 4 ประเทศ (เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ที่ทั้ง 5 ระดับการศึกษาอยู่ใน Top 20 คือ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย

อันดับที่ 2 ญี่ปุ่น ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 2 เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน โดยติดอันดับ Top 5 ใน 4 ระดับการศึกษา ; ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย โดยมีเพียงระดับปฐมวัยเท่านั้นที่อยู่อันดับที่ 17

อันดับที่ 1 เกาหลีใต้ เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันที่เกาหลีใต้ได้รับการประกาศให้เป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุด ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ติดอันดับ Top 5 ทั้ง 5 ระดับการศึกษา ; ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับวิทยาลัย ในตอนแรกองค์กร NJ MED คาดการณ์ว่าเกาหลีใต้จะไม่ได้อันดับ 1 ในปี 2017 แต่ผลสุดท้ายก็แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ในด้านการศึกษานั้นเป็นเรื่องจริง


อ่านบทความด้านการศึกษาต่อได้ที่ Tutorworld.app

ที่มา : worldtop20.org/the-incredible-south-korean-education-system

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.