การสร้าง Edtech ให้กลายมาเป็น Big Sector

building-edtech-as-a-big-sector

Atul Kulshrestha Founder, Chairman และ Managing Director ของ Extramarks Education ได้ให้มุมมองสำหรับการทำ Edtech ให้กลายเป็น ฺBig Sector ของธุรกิจและการศึกษา ก้าวของการเข้าสู่อุตสาหกรรม Edtech นั้น ผู้ประกอบการต้องมองหาทั้งโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการพัฒนาตัวเอง

เข้าใจการศึกษา

ศึกษาความต้องการทั้งของผู้เรียนและผู้สอนในปัจจุบันที่มีพฤติกรรมเหมือนกับการใช้อินเตอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน (Customized Interest) มีการแชร์หน้าจอระหว่างผู้สอนและผู้เรียน Edtech จะทำให้เกิดการวิเคราะห์แบบเชิงลึกเพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้โดยตรง ซึ่งต้องมีลักษณะเป็น Tech-Friendly และ Tech-Smarter เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น


สร้างสินค้าที่แตกต่างและการมีส่วนร่วม

การสร้าง Product ให้ประสบความสำเร็จ คือ การออกแบบการมีส่วนร่วมที่ดี ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาต่อยอด และ การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) บนตัว Product ซึ่งจะเป็นจุดขายที่ดึงดูดความสนใจจากนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ใช้งานทั่วโลกได้ ต้องเน้นการพัฒนาความก้าวหน้า สร้างให้ผู้สอนเปิดรับนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ในการสร้างการมีส่วนร่วมที่ดี


กำหนด Vision และ Goal ให้ชัด

Vision และ Goal เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องกำหนดให้ชัดเจน เชื่อมั่นในการที่จะไปสู่เป้าหมายและเอาชนะความท้าทายในปัจจุบัน ลิ้มรสถึงความสำเร็จที่จะมาถึงในขณะที่กำลังมองหาวิถีทางในการไปสู่เป้าหมายนั้น Vision สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทุกก้าวในการพัฒนาต้องไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่ตั้งไว้ และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม อย่าล้มเลิก "Do Whatever It Takes, Don’t Give Up."


เข้าใจลูกค้าในความกลัวการเปลี่ยนแปลง

ลูกค้ามองหาหนทางที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความกลัวในการเปลี่ยนแปลงของลูกค้ายังคงมีอยู่ งานของผู้ประกอบจึงไม่ใช่แค่การนำเสนอประสิทธิภาพของเทคโนโลยีล้ำสมัยของ Product แต่ต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ว่า Product นั้นตรงกับความต้องการและไม่ส่งผลเสียต่อพวกเขา โดยต้องส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยการจัดสรรต้นทุนให้ต่ำที่สุดในการส่งมอบนั้น


ให้ความสำคัญกับการโฆษณา

ไม่ว่า Product จะตอบโจทย์การใช้งานหรือเป็นการค้นพบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ตาม ถ้าไม่ได้อยู่ในจุดที่โดดเด่นหรือคว้าความสนใจจากผู้ชมไม่ได้ มันก็เปล่าประโยชน์ การโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Product ทุกชนิด ต้องสร้างคุณค่าที่แตกต่างและชัดเจน การโฆษณาทำให้ผู้ใช้และ Product อยู่ใกล้กันมากขึ้น จนอาจกลายเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการ


การสร้าง Edtech ให้เกิด Impact ต่อสังคมนั้นจำเป็นต้องศึกษา ทำความเข้าใจและติดตามเทรนด์เทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ และได้รับองค์ความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องนั้นจริง ๆ Tutorworld.co จึงสร้าง Sharing Economy เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ กับผู้เรียนที่มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ หรือต้องการค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ Interactive ในสังคม


อ้างอิง: https://www.entrepreneur.com/article/323526

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.