การส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน Dyslexia ในสหรัฐฯ

at-home-tutoring-in-the-us

นักเรียนแต่ละคนมีกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและการเข้าถึงการศึกษาเป็นสิทธิของทุกคน แม้แต่กับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Dyslexia) ซึ่งความบกพร่องด้านการเรียนรู้นั้นเป็นเพียงการทำงานของสมองที่แตกต่างจากคนทั่วไป โดยไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถพัฒนาได้

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการของพวกเขานั้นจึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนและการใส่ใจที่มากขึ้น เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะความแตกต่างในการเรียนรู้ได้ ด้วยการเรียนเสริมด้านวิชาการนอกห้องเรียน ในรูปแบบ Interactive Learning หรือ การมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สอน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเรียนรู้จะส่งผลต่อความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน

ใน Woodland รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบริการสอนพิเศษที่บ้าน (AT-Home-Tutoring Service) ซึ่งก่อตั้งโดย Eva Bisso ในเดือนธันวาคมปี 2017 โดยก่อนหน้านั้นในเมือง Woodland ไม่ได้มีบริการรองรับการส่งเสริมด้านวิชาการนอกห้องเรียน สำหรับลูกชายของเธอที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ เธอจึงตัดสินใจสร้างมันขึ้นมา

At-Home-Tutoring Service เป็นบริการสอนพิเศษด้วยติวเตอร์ที่มีคุณภาพและมีพื้นฐานในการสอนนักเรียน Dyslexia ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่บ้านของนักเรียน

Bisso ใส่ใจนักเรียนแต่ละคนราวกับพวกเขาเป็นลูกของเธอเอง ผู้ปกครองสามารถแชร์รายงานการวินิจฉัยกับเธอได้ เพื่อการค้นหาผู้สอนที่ดีที่สุด ซึ่งเธอจะดำเนินการโดยตรงกับติวเตอร์ ผู้วินิจฉัย นักบำบัด และนักจิตวิทยา เพื่อจัดเตรียมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้กับนักเรียน เธอกล่าวว่า

"ฉันต้องการให้บริการด้วยคุณภาพในระดับเดียวกันกับที่ฉันคาดหวังสำหรับลูกๆ ของฉัน และเมื่อใช้บริการ At-Home-Tutoring Service พวกเขาจะได้รับติวเตอร์คนเดียวกันกับที่สอนลูกๆ ของฉัน"

ความสม่ำเสมอในการเรียนพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนไปจนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นการจัดตารางเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนต้องจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งการเรียนด้านวิชาการ กิจกรรมนอกหลักสูตร รวมไปถึงการพักผ่อนด้วยงานอดิเรก เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องและไม่เคร่งเครียดจนเกินไป

นอกจากนี้ Bisso ยังได้ขยายการสอนพิเศษที่มีความยืดหยุ่นนี้ไปยังกลุ่มนักเรียนที่เป็นนักกีฬาอีกด้วย "เรามีนักกีฬาโรงเรียน จำนวนมาก ตารางของพวกเขาเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ส่งผลให้ไม่ได้เรียนกับติวเตอร์คนเดิม แต่ด้วยบริการของฉัน ฉันสามารถปรับและรองรับตารางเวลาที่หลากหลายของนักเรียนได้" Bisso กล่าว

Bisso ไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ Woodland เธอได้ทำการขยายไปยังเมือง Austin เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

การศึกษาเป็นพื้นที่สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนในการพัฒนาทักษะความรู้ การร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รวมไปถึงภาคเอกชนนั้นสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้นได้ที่มา : www.woodlandsonline.com

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.