ฝึกคิดแบบ Critical Thinking ด้วย 4 คำถาม

Critical-Thinking-with-4-questions

Brian Oshiro นักวิชาการและผู้ฝึกครู ได้พูดบนเวที TEDxXiguan talk เกี่ยวกับการช่วยให้เด็กเรียนรู้ Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์) และ Mary Halton ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ TED ได้เขียนสรุปไว้ในบทความ Critical thinking is a 21st-century essential — here’s how to help kids learn it ดังนี้

การที่จะประสบความสำเร็จในโลกที่ยุ่งยากแห่งนี้ ยังไม่มีแนวทางที่สอดคล้องอย่างชัดเจนว่า อะไรจะทำให้เด็กๆ หรือคนวัยหนุ่มสาวประสบความสำเร็จในอนาคต พวกเขาทุกคนควรเขียนโค้ดได้? ต้องคล่องแคล่วในการใช้ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ?


ทักษะเหล่านั้นยอดเยี่ยม แต่ว่ายังไม่เพียงพอ การที่จะประสบความสำเร็จต้องสามารถซึมซับข้อมูลใหม่ๆ และตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ Critical Thinking ของพวกเขา

สถานการณ์จริงในชีวิตของพวกเราต่างต้องรับมือกับคำถามที่มีความซับซ้อนมากกว่าตัวเลือกในข้อสอบ เราต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ต่อสู้กับคำถามที่ไม่จำเป็นต้องมีเพียงคำตอบเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญเมื่อออกนอกห้องเรียน


วิธีที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดแบบ Critical Thinking นั้นสามารถทำได้ด้วย 4 คำถามง่ายๆ

1. ถามให้มากกว่าว่า "อะไร" แต่ลึกลงไปอีกว่า "ทำไม" และ "อย่างไร"

สมมติมีการเรียนในหัวข้อ Climate Change (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ครูมักจะถามนักเรียนว่า "อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด Climate Change?" ซึ่งปัญหาของคำถามในลักษณะนี้ คือ สามารถค้นหาบนเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และ มันจะทำให้นักเรียนรู้หัวข้อ แต่มีความรู้เพียงผิวเผินในเรื่องนั้นๆ

แต่คำถามควรเจาะลึกลงไปว่า "Climate change จะกระทบความเป็นอยู่ของพวกเรา อย่างไร?" หรือ "ทำไมเมืองของเราควรกังวลในเรื่องนี้?" มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ทุกอย่างที่มีกับสิ่งรอบตัวของพวกเขาในชีวิตจริง


2. ถามต่อด้วย "รู้เรื่องนี้ได้อย่างไร"

การตอบคำถามนี้จะทำให้เด็กไตร่ตรองข้อความก่อนหน้านี้และประเมินว่าพวกเขาได้รับข้อมูลจากที่ใด Oshiro กล่าวว่า "พวกเขาจะสามารถหาหลักฐานบางอย่างและปกป้องคำตอบของตัวเองจากการถูกโจมตีในเชิงตรรกะได้"


3. กระตุ้นให้พวกเขาคิดในมุมมองของผู้อื่น

การถามว่า "Climate change จะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศ X อย่างไร?" หรือ "ทำไมผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศ X หรือเมือง X ต้องกังวลกับเรื่องนี้?" เด็กจะถูกผลักให้คิดเกี่ยวกับการลำดับความสำคัญและความกังวลของผู้อื่นและพยายามที่ทำความเข้าใจมุมมองของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์


4. สุดท้าย ถามว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

ไม่ใช่ถามว่า "เราควรแก้ไขปัญหา Climate change อย่างไร?" นั่นเป็นคำถามที่ใหญ่เกินไปสำหรับทุกคน แต่ให้ถามว่า "เราจะแก้ไขสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ได้อย่างไร?" การตอบคำถามนี้จะทำให้เด็กได้สังเคราะห์ความรู้ต่างๆ ของพวกเขา และกระตุ้นให้พวกเขาคิดถึงวิธีการแก้ไขของหลายๆ ด้าน เช่น การแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทางการเงิน หรือวิธีทางการเมือง สามารถทำอย่างไรได้บ้าง? เป็นต้น


คุณสามารถเริ่มต้นที่จะฝึกด้วยวิธีนี้ได้ทุกเมื่อและในทุกหัวข้อ การตอบคำถามเหล่านี้เป็นการฝึกให้ผู้ตอบสามารถคิดได้ด้วยตัวเอง บทบาทของครูหรือผู้ปกครอง คือ ชี้นำคำถาม ฟัง และโต้ตอบกับนักเรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนก็ต้องคิดว่าพวกเขาจะนำสิ่งนี้มาเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างไร

"แน่นอนว่า Critical Thinking ไม่ใช่ทักษะที่ฝึกได้เฉพาะในวัยเด็ก แต่หากคุณเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ลองถามคำถามแบบนี้กับตัวเองเพื่อทดสอบสมมติฐานของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้อยู่แล้ว เราทุกคนสามารถปรับปรุงและสนับสนุนการคิดเชิงวิพากษ์ โดยถามคำถามสองสามข้อเหล่านี้ในทุกๆ วัน" Brian Oshiro กล่าว


ที่มา: https://ideas.ted.com/critical-thinking-is-a-21st-century-essential-heres-how-to-help-kids-learn-it/

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.