10 เหตุผลที่ทำให้ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ดีที่สุด

10-reasons-why-finlands-education-system-is-the-best

ฟินแลนด์ ประเทศที่สามารถปฏิวัติระบบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมและสภาพแวดล้อมการสอนแบบบูรณาการ (Holistic Learning) และเหตุผลเหล่านี้คือคำตอบว่าทำไมระบบการศึกษาของฟินแลนด์จึงถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

1. ไม่มีการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)

ในการทดสอบมาตรฐาน ครูและนักเรียนมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อให้ผ่านการทดสอบ นักเรียนจะท่องจำอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้สอบผ่าน การพัฒนาการเรียนรู้ถูกโยนออกจากสมการ ฟินแลนด์ไม่มีการทดสอบมาตรฐาน จะมีเพียง National Matriculation Exam ซึ่งเป็นการทดสอบตามความสมัครใจสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ Upper-Secondary School (เทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

2.ไม่มีเกณฑ์วัด Accountability (สามัญสำนึกในหน้าที่) สำหรับครูผู้สอน

ฟินแลนด์กำหนดเกณฑ์การรับครูไว้สูง ครูทุกคนในฟินแลนด์ต้องผ่านโปรแกรมการศึกษาและการคัดเลือกที่เข้มงวด ถ้าครูปฏิบัติออกมาได้ไม่ดี มันก็เป็นหลักสะท้อนความรับผิดชอบต่อการทำสิ่งหนึ่งได้เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบตรวจวัดความรับผิดชอบ Pasi Sahlberg ผู้อำนวยการกระทรวงศึกษาธิการของฟินแลนด์ เผยว่า : "ไม่มีคำว่า Accountability ในฟินแลนด์...Accountability เป็นเพียงสิ่งที่เหลืออยู่ เมื่อ Responsibility (ความรับผิดชอบ) ถูกหักออก"

3. เน้นทำงานร่วมกัน ไม่ใช่แข่งขันกัน

ในขณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่และประเทศอื่นๆ มองว่าระบบการศึกษาเป็นการแข่งขันแบบการคัดเลือกธรรมชาติของดาร์วิน (Darwinian competition) แต่สำหรับฟินแลนด์นั้นได้มองการศึกษาแตกต่างออกไป Sahlberg ได้ยกประโยคจากหนังสือของผู้เขียนชื่อ Samuli Paronen ว่า "ผู้ชนะที่แท้จริง ไม่แข่งขัน" ด้วยทัศนคตินี้ทำให้ฟินแลนด์เป็นผู้นำด้านการศึกษา บรรทัดฐานของฟินแลนด์ คือ สภาพแวดล้อมของความร่วมมือ ไม่ใช่การแข่งขัน และไม่มีการจัดอันดับโรงเรียนหรือครูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ให้ความสำคัญกับสิ่งพื้นฐาน

สำหรับฟินแลนด์ การศึกษาควรเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลระหว่างความไม่เท่าเทียมกันในสังคม จึงสร้างความเสมอภาคในระดับพื้นฐานเหล่านี้ ; นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันฟรี เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวก รับคำปรึกษาทางจิตวิทยาและคำแนะนำแบบรายบุคคล พวกเขามุ่งเน้นที่ความสุข ความกลมกลืน สุขภาพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน มากกว่าคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5. ให้เด็กๆ เริ่มเข้าโรงเรียนช้าลง

เด็กๆ ในฟินแลนด์เริ่มเข้าโรงเรียนตอนอายุ 7 ขวบ เพื่อมีอิสระได้อย่างเต็มที่ในช่วงพัฒนาการ ซึ่งเป็นวิธีที่จะให้เด็กเป็นเด็ก ฟินแลนด์ไม่ได้ผูกมัดเด็กไว้กับการศึกษา แต่เน้นให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับโลกแห่งความเป็นจริง เป็นเวลาเพียง 9 ปีเท่านั้นสำหรับการศึกษาภาคบังคับ เด็กชาวฟินแลนด์ต้องเข้าเรียนจนผ่านเกรด 9 กล่าวคือ เมื่ออายุ 16 ปีนั้นนักเรียนสามารถเลือกได้เองว่าจะเดินไปในทิศทางใด

6. ให้โอกาสสำหรับทางเลือกอาชีพอย่างเท่าเทียม

ฟินแลนด์ไม่ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองขั้ว ระหว่างการศึกษาในวิทยาลัย (College-Educated) และสถาบันอาชีวศึกษา (Trade-school) ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียน 3 ปี พวกเขามองว่าทั้งสองทางเลือกนี้สามารถเติมเต็มความเชี่ยวชาญในอาชีพได้เช่นกัน และเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั้งสองสถาบันสามารถสอบ The Matriculation Test เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียม

7. เริ่มเข้าเรียนสายขึ้น

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเวลาเริ่มเรียนที่เช้า อย่างในช่วง 6.00 - 8.00 น. นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและการเติบโตของนักเรียน ในฟินแลนด์จะเริ่มเข้าโรงเรียนในเวลา 9:00 - 9:45 น. และเลิกเรียนในเวลา 2:00 - 2:45 น. โดยในระหว่างช่วงเวลานั้นไม่ได้เป็นการสอนที่ยัดข้อมูลให้นักเรียน แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และจะมีคาบเรียนเพียง 2-3 คาบเท่านั้น

8. ให้คำแนะนำกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอจากครูคนเดิม

การศึกษาของนักเรียนในฟินแลนด์จะถูกดูแลโดยครูคนเดิมเป็นเวลา 6 ปี ในช่วงเวลานี้ครูสามารถสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษาหรือสมาชิกในครอบครัว เน้นสร้างความไว้วางใจและความผูกพัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน ครูจะศึกษาความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน เพื่อดูความก้าวหน้าและช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย โดยไม่มีการส่งผ่านไปยังครูคนต่อไป

9. สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น

ฟินแลนด์สร้างบรรยายกาศการเรียนที่เครียดน้อยลง บังคับให้อยู่ในกฎน้อยลง และเอาใจใส่มากขึ้น นักเรียนจะมีเวลามากขึ้นในการทานอาหารหรือทำกิจกรรมสันทนาการ และในระหว่างวันจะมีเวลาพัก 15 - 20 นาทีในออกไปยืดเส้นสายหรือสูดอากาศ เพื่อการผ่อนคลาย ทั้งนี้ยังมีห้องพักสำหรับครูในการนั่งพักผ่อน เตรียมการสอน หรือพูดคุยกัน เพราะครูก็เป็นคนเช่นกันจึงจำเป็นต้องผ่อนคลายเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

10. ให้ทำการบ้านและงานอื่นๆ น้อยลง

Economic Cooperation and Development (OECD) ระบุว่า นักเรียนในฟินแลนด์มีการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายน้อยกว่านักเรียนคนอื่นๆ ทั่วโลก พวกเขาใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการทำการบ้าน และไม่มีการเรียนพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งนั่นมีประสิทธิภาพสูงกว่าวัฒนธรรมที่ขาดสมดุลระหว่างโรงเรียนกับการใช้ชีวิต ไม่มีแรงกดดันให้นักเรียนเก่งในวิชาการและไม่ต้องกังวลเรื่องผลการเรียน พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานจริงที่อยู่ในมือ - เรียนรู้และเติบโตในฐานะมนุษย์โดยปราศจากความเครียดที่ไม่จำเป็น


อ่านบทความเพิ่มเติม ที่ tutorworld.app

ที่มา : bigthink.com/10-reasons-why-finlands-education-system-in-the-best-in-the-world

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.