ฝุ่น PM 2.5 อันตรายถึงสมอง

ฝุ่น-pm-2-5-อันตรายถึงสมอง

ช่วงนี้หลายคนที่อาศัยอยู่ในกลุ่มเมืองใหญ่ต่างต้องเผชิญกับปัญหาสภาพอากาศเป็นพิษ อย่างที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้อากาศในบ้านเรา โดยเฉพาะในเมืองที่มีเป็นแหล่งกระจุกของการจราจรที่แน่นหนาและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 μM ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมประมาณ 20-30 เท่า และอันตรายที่เกิดจากการสูดฝุ่นพิษนี้เข้าไปนั้นส่งผลต่อระบบร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก


PM 2.5 อันตรายอย่างไร

ฝุ่น PM 2.5 นั้นไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านปอดและระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ฝุ่น PM 2.5 ยังสามารถซึมผ่านเข้าสู่เส้นเลือด รวมทั้งผ่านเข้าทางเส้นประสาทการรับกลิ่นที่อยู่ในโพรงจมูก และผ่านเข้าไปยังสมองโดยตรง

เมื่อฝุ่นนี้เข้าไปยังสมองจะทำให้เกิดกระบวนการอักเสบในสมอง มีการหลั่งสารอักเสบชนิดต่างๆ ทำให้เซลล์สมองได้รับบาดเจ็บ เกิดภาวะสมองเสื่อมเร็วกว่าปกติ รวมทั้งยังพบว่าทำให้เกิดการก่อตัวของก้อนโปรตีนที่ผิดปกติในสมอง (β-amyloid, α-synuclein, tau protein) ที่มีลักษณะคล้ายกับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคพาร์กินสัน (Calderón-Garcidueñas, 2015) (Calderón-Garcidueñas L., 2016) รวมทั้งยังทำให้สมองส่วนเนื้อขาว (White Matter) มีการฝ่อเหี่ยวมากกว่าคนปกติอีกด้วย (Chen J.-C., 2015)


PM 2.5 ต่อสมองของเด็ก

ในเด็กมีหลายงานวิจัยที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของระดับ PM 2.5 ต่อความผิดปกติทางด้านพัฒนาการทางสติปัญญา อาทิ มีสติปัญญาด้อยลง (Global Intelligence Quotient; IQ) การพัฒนาการช้าลง (ทั้ง Cognitive และ Psychomotor Development) มีปัญหาการได้ยินและการพูด รวมทั้งยังมีผลทำให้เกิดภาวะสมาธิสั้น (Attention Deficit) และภาวะออทิซึม (Autism) เพิ่มมากขึ้นถึง 68% (Suades-González, 2015) (Fu, 2019)


PM 2.5 ต่อสมองของผู้ใหญ่

ในผู้ใหญ่พบว่า การได้รับฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่า และทำให้เกิดโรคพาร์กินสันเพิ่มได้ถึง 34% (Fu, 2019) รวมทั้งยังทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดสมอง (Stroke) เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยทุกๆ 10 μg/m3 ของระดับ PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดสมองประมาณ 13% ถ้าได้รับฝุ่นจิ๋วในระดับความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้น โดยในกลุ่มคนที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองอยู่แล้ว การได้รับ PM 2.5 ยังเป็นการเพิ่มอัตราการตายในคนกลุ่มนี้อีกด้วย (Lin, 2017)


PM 2.5 กับไมเกรน

สมองของกลุ่มคนที่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนจะมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าคนปกติ ฝุ่น PM2.5 รวมทั้งมลพิษในอากาศชนิดอื่นๆ สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงขึ้นมาได้ โดยพบว่าในช่วงที่อากาศมีฝุ่นขนาดเล็กอยู่ในระดับสูงอย่างในฤดูหนาว จะพบคนที่เป็นไมเกรนเกิดอาการปวดศีรษะรุนแรง จนต้องไปพบแพทย์เพื่อฉีดยาที่ห้องฉุกเฉินเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปกติประมาณ 4-13% (Chen C.-C., 2015)


บทความนี้อ้างอิงมาจาก : https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/pm25-and-staggers

TODO
Supani Thasosut

Graduated with B.M. in Entrepreneurship at Suranaree University of Technology. Interested in Self-Improvement, Business development process, and the differences between people and cultures.